Fadilə Nəsibova Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində dərzi ixtisası üzrə təhsilini ötən il tamamlayıb və çox keçmədən bacarıqlarını daha yaxşı məqsədlər üçün istifadə etməyə imkan yaradan iş tapıb.

Dərzilik kursunu bitirən iyirmi məzunla birgə Fadilə, Azərbaycanda tibbi maskaya tələbatın artdığı dönəmdə Covid-19-un yayılmasının qarşısının alınması üçün hər həftə yüz minlərlə maska ​​istehsal edən müasir aparatları idarə etməklə məşğul olub.

“Bu çətin vaxtlarda iş tapmaq asan deyil” o deyir. “Üstəlik, həll yoluna töhfə verən bir iş tapmaq daha yaxşıdır. Bu iş mənə həqiqətən də faydalı olduğumu hiss etdirir.”

Təxminən 85 işçinin çalışdığı maska ​​istehsal mərkəzi Fadilənin…


Fadile Nasibova has just recently completed her course in tailoring at the Baku State Vocational Education Centre on Tourism and Social Services and she already found a job that makes use of her skills for the greater good.

Together with twenty other graduates from the tailoring course, Fadile was very busy over the past months, operating state-of-the-art machinery to produce hundreds of thousands of masks each week to help prevent the spread of Covid-19 in Azerbaijan.

“It was lucky enough getting a job in these difficult times,” she says. “But it’s even better to be doing something that’s contributing to…


a blog by Leyla Seyidzade and Nargiz Guliyeva

New technologies are rapidly transforming all aspects of our society, sectors and markets. An estimated 70% of new value created in the economy over the next decade will be based on digital platforms. We need to work together and tap into our collective intelligence to re-imagine how we innovate and capture value in the new systems that are emerging.

To help inform Azerbaijan’s Government’s new Innovation Strategy, the Accelerator Lab team partnered with the Ministry of Transport, Communications and High Technologies used the Collective Intelligence Real-Time Survey tool to gather the opinions…


By Nargiz Guliyeva, Leyla Seyidzade, Jasur Hasanov and Sandra Ismanovski

Ninety-two UNDP Accelerator Lab teams covering 118 country offices are now up and running as part of a global network dedicated to doing development differently.

We launched our Lab in Azerbaijan exactly one year ago, together with our founding partners the Republic of Germany and the State of Qatar, and immediately started searching for smart solutions to development challenges from citizens across the country.

As the COVID-19 pandemic struck, the Lab team committed most of our efforts to tackling the challenges arising from the virus.

12 months, 12 highlights

Spearheading the digital revolution in healthcare

Doing development differently is…


Bloqun müəllifləri:

Kəstutis Yankauskas, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri

Alessandro Frakassetti, BMTİP-nin Azərbaycandakı Rezident nümayəndəsi

Pərviz Yusifov, Azərbaycanın Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru

Azərbaycanın əmək bazarı, getdikcə şaxələnən və rəqəmsallaşan iqtisadiyyata uyğun olaraq sürətlə dəyişir və heç kəsi kənarda qoymayaraq gənclərin yeni imkanlardan faydalanmasını təmin etmək üçün yeni növ təlim və bacarıqlar əldə edilməsinə çağırır.

Azərbaycan gəncliyini gələcək peşələrə və əmək bazarlarının dəyişən mənzərəsinə uyğunlaşmağa hazırlanması məqsədilə, peşə təhsili və təliminin müasirləşdirilməsi və sərmayələşdirilməsi Hökumətin, Avropa İttifaqının və BMT-nin İnkişaf Proqramının strateji baxışının mərkəzindədir.

Artıq üç ildir ki, əmək bazarının tələb etdiyi bacarıqlar istiqamətində peşə təhsili vasitəsilə inklüziv öyrənmə…


A blog by:

Kestutis Jankauskas, Head of EU Delegation to Azerbaijan

Alessandro Fracassetti, UNDP Resident Representative in Azerbaijan

Parviz Yusifov, Director of the State Agency for Vocational Education in Azerbaijan

Azerbaijan’s labour market is changing rapidly in line with the growing diversification and digitalisation of the economy, calling for new types of training and skills to ensure that young people can take up new opportunities and that no-one is left behind.

Modernising and investing in vocational education and training is at the heart of the Government’s, the European Union’s and UNDP’s strategic vision for preparing the youth of Azerbaijan to…


Bloqun müəllifləri:

Xanım Bahar Muradova, Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Dr. Caidev Sinqh, USAID-in Missiya direktoru

Cənab Alessandro Frakassetti, BMTİP-nin Rezident nümayəndəsi

Ötən il ərzində bütün dünyada qadınlara və qızlara qarşı məişət zəminində zorakılıq halları barədə daxil olan məlumatlar dəfələrlə artıb, yardım üçün qaynar xəttlərə edilən zənglər isə beş dəfəyə qədər artmışdır.

COVID-19 və onun təsirləri, o cümlədən bir çox ölkələrdə aylarla davam edən ciddi məhdudiyyətlər qapalı qapılar arxasında gizlənən, çoxlarının “kölgə pandemiyası” adlandırdığı məişət zorakılığı halları ilə müşayiət olunub.

Dünyada təxminən hər üç qadından biri fiziki və ya cinsi zorakılığın qurbanı olub. Zorakılıq hallarında bu…


A blog by:

Ms. Bahar Muradova, Chairperson of the State Committee for Family, Women and Children Affairs of the Republic of Azerbaijan

Dr. Jaidev Singh, Director, USAID Azerbaijan

Mr. Alessandro Fracassetti, UNDP Resident Representative

Reports of domestic violence against women and girls have multiplied over the past year, with a fivefold rise in calls to helplines throughout the world.

The COVID-19 pandemic and its impacts, including months of lockdown in many countries, have been accompanied by what many are calling a ‘shadow pandemic’ of domestic abuse and violence hidden behind closed doors.

One in every three women have been victims of physical or…


Bir çox əlilliyi olan gənc kimi, 17 yaşlı Şəms də orta təhsilinin çox hissəsini oxşar eşitmə və danışma çətinlikləri olan digər uşaqlarla birgə keçirib. Fərqli qabiliyyətlərə malik uşaqlarla ünsiyyət və birgə öyrənmə imkanları isə məhdud olub.

Şəms həyatdan zövq almaq üçün heç bir əngəl tanımır. O, idman və incəsənətlə fəal məşğul olur. Lakin uzun müddətdir ki, Şəms, fərqli gənclərlə tanış olmaq və sosiallaşmaq, eləcə də daha müstəqil və dolğun bir həyat üçün lazımi ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmək istəyirdi.

Şəms keramika dərslərində

Belə bir imkan ötən il Bakıda Sənətkarlıq üzrə İnklüziv Təlim Mərkəzinin açılması ilə baş verdi. Bu Mərkəz, əlilliyi olan uşaqlar və gənclər…


Like many young people with disabilities, 17-year-old Shams from Baku has spent most of her formal education with other children with similar hearing and speaking impairments. Her opportunities for socializing and learning with other children have been limited.

And while Shams has never let anything get in the way of enjoying life and being actively involved in sports and arts, she has long wanted a chance to mix with as wide a range of other children — to socialise and work on the communication skills she needs to lead a more independent and fulfilling life.

Shams in ceramic classes

That chance came along last…

UNDP Azerbaijan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store