A blog by: Dr. Nabil Seyidov, Head of Health Policy and Planning Department, Public Health and Reforms Center, Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan and Sandra Ismanovski, Head of Communications @UNDPAzerbaijan

Acting swiftly and adaptively while keeping the public informed and onside has been key for countries that have mounted an effective response to COVID-19. Applying the lessons learnt from those actions and policies that have proven effective will likewise be vital to staging a successful recovery and a safer future.

Amidst the many uncertainties still surrounding the virus and its variants, what has been clear from the…


Shaki is known as the ‘the city of crafts’ for good reason. For centuries, this city in the north-west of Azerbaijan has been home to artists, craftspeople and merchants plying their skills and trades in the production and selling of headscarves (kelaghayi), silk carpets, painting, wood carving, ceramics and coppersmithery.

The Ahmadov family have been producing and selling handicrafts in Shaki for generations, and brothers Parviz and Sahib Ahmadov are determined to keep these city traditions alive.

Parviz, 34, runs the family business producing wooden handicrafts and souvenirs, working with his brother Sahib, an artist.

The brothers and their families…


Co-operation proves key to success for persimmon farmers in Balakan

A 46-year-old farmer with a knack for organisation and adaptation, Nizami Musayev has been growing and selling persimmon for the past fifteen years in Balakan. His family is one of many small households who have helped Azerbaijan become a leading producer of this fruit.

Persimmon has many uses in a wide range of products, but Nizami’s interest over recent years has mainly been in the fast-growing market for dried persimmon sold as packaged snacks like crisps.

“People love the crisps,” says Nizami, “but the traditional methods we used to dry…


Sohrab Ismayilov starts his day with a traditional bowl of khash in the market of his hometown of Zaqatala at a small restaurant run by his lifelong friend Harun Nurayev. The two men, now both in their sixties, inevitably chat about their families — now linked together by the marriage of their children — and swap the latest local news. But it’s not long before they return to another family-related topic that’s been on their minds for some years now: the progress of the new business they’ve started together making ‘eco-products’.

Harun serves the khash

After breakfast, Sohrab heads off to set up the…


A highly skilled tailor and craftswoman, an inspiring teacher and motivator, a businesswoman and entrepreneur — or perhaps more accurately a ‘social entrepreneur’… Mirvari Azizova is all of these things at once in addition to being the mother of two daughters and a change-maker in her local community.

Born in Balakan in 1968, Mirvari wanted to be a tailor from a young age and eventually opened her own business in a small shop in Balakan.

Mirvari Azizova, Balakan

Always highly active and socially engaged with her family, friends, and neighbourhood, Mirvari soon turned her tailoring shop into a community hub. Here she not…


Fadilə Nəsibova Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində dərzi ixtisası üzrə təhsilini ötən il tamamlayıb və çox keçmədən bacarıqlarını daha yaxşı məqsədlər üçün istifadə etməyə imkan yaradan iş tapıb.

Dərzilik kursunu bitirən iyirmi məzunla birgə Fadilə, Azərbaycanda tibbi maskaya tələbatın artdığı dönəmdə Covid-19-un yayılmasının qarşısının alınması üçün hər həftə yüz minlərlə maska ​​istehsal edən müasir aparatları idarə etməklə məşğul olub.

“Bu çətin vaxtlarda iş tapmaq asan deyil” o deyir. “Üstəlik, həll yoluna töhfə verən bir iş tapmaq daha yaxşıdır. Bu iş mənə həqiqətən də faydalı olduğumu hiss etdirir.”

Təxminən 85 işçinin çalışdığı maska ​​istehsal mərkəzi Fadilənin…


Fadile Nasibova has just recently completed her course in tailoring at the Baku State Vocational Education Centre on Tourism and Social Services and she already found a job that makes use of her skills for the greater good.

Together with twenty other graduates from the tailoring course, Fadile was very busy over the past months, operating state-of-the-art machinery to produce hundreds of thousands of masks each week to help prevent the spread of Covid-19 in Azerbaijan.

“It was lucky enough getting a job in these difficult times,” she says. “But it’s even better to be doing something that’s contributing to…


a blog by Leyla Seyidzade and Nargiz Guliyeva

New technologies are rapidly transforming all aspects of our society, sectors and markets. An estimated 70% of new value created in the economy over the next decade will be based on digital platforms. We need to work together and tap into our collective intelligence to re-imagine how we innovate and capture value in the new systems that are emerging.

To help inform Azerbaijan’s Government’s new Innovation Strategy, the Accelerator Lab team partnered with the Ministry of Transport, Communications and High Technologies used the Collective Intelligence Real-Time Survey tool to gather the opinions…


By Nargiz Guliyeva, Leyla Seyidzade, Jasur Hasanov and Sandra Ismanovski

Ninety-two UNDP Accelerator Lab teams covering 118 country offices are now up and running as part of a global network dedicated to doing development differently.

We launched our Lab in Azerbaijan exactly one year ago, together with our founding partners the Republic of Germany and the State of Qatar, and immediately started searching for smart solutions to development challenges from citizens across the country.

As the COVID-19 pandemic struck, the Lab team committed most of our efforts to tackling the challenges arising from the virus.

12 months, 12 highlights

Spearheading the digital revolution in healthcare

Doing development differently is…


Bloqun müəllifləri:

Kəstutis Yankauskas, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri

Alessandro Frakassetti, BMTİP-nin Azərbaycandakı Rezident nümayəndəsi

Pərviz Yusifov, Azərbaycanın Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru

Azərbaycanın əmək bazarı, getdikcə şaxələnən və rəqəmsallaşan iqtisadiyyata uyğun olaraq sürətlə dəyişir və heç kəsi kənarda qoymayaraq gənclərin yeni imkanlardan faydalanmasını təmin etmək üçün yeni növ təlim və bacarıqlar əldə edilməsinə çağırır.

Azərbaycan gəncliyini gələcək peşələrə və əmək bazarlarının dəyişən mənzərəsinə uyğunlaşmağa hazırlanması məqsədilə, peşə təhsili və təliminin müasirləşdirilməsi və sərmayələşdirilməsi Hökumətin, Avropa İttifaqının və BMT-nin İnkişaf Proqramının strateji baxışının mərkəzindədir.

Artıq üç ildir ki, əmək bazarının tələb etdiyi bacarıqlar istiqamətində peşə təhsili vasitəsilə inklüziv öyrənmə…

UNDP Azerbaijan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store